Prezentare

Ce reprezintă Consiliul Elevilor?

„Consiliul Elevilor este o formă de organizare asociativă a elevilor şi reprezintă un factor important al democratizării şcolii şi a relaţiilor profesor-elev. Prin intermediul acestui cadru de organizare elevii îşi pot alege reprezentanţii pe baza principiului reprezentativităţii. Elevii pot formula puncte de vedere specifice lor şi pot elabora propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şcolare. Modalităţile prin care sunt realizate aceste procese sunt determinate de cultura organizaţională a şcolii.” ( Ghidul Consiliului Elevilor)

Consiliul Școlar al Elevilor este prezent în fiecare unitate de învățământ liceal ( și gimnazial ) și este subordonat Consiliului Județean al Elevilor (CJE), Consiliului Regional al Elevilor (CRE) și Consiliului Național al Elevilor (CNE).

Consiliul Școlar ale Elevilor din cadrul Colegiului Național „Unirea”, Focșani, își desfășoară activitatea în cadrul acestei unități de învățământ.Regulament de organizare și funcționare a Consiliului Elevilor CNU